Λαρίσης 4 - Τρίκαλα, Τ. 2431024277 & Εργοστάσιο: Επίστρατα Μεγαλοχωρίου - Τρίκαλα, Τ. 2431055333 info@mpexlivanos.com
hero image

Mpexlivanos
Aluminum Constructions Trikala


the company
 

The company ALUMINUM SYSTEMS - MPEXLIVANOS has extensive experience and offers high-quality windows for every need. In our company, we fully understand the importance of the right windows for the aesthetics, comfort, and energy efficiency of your space. For this reason, we provide a wide range of windows, catering to every need and preference.

Our specialized craftsmen have vast experience in the field and are here to advise and help you choose the right windows for your home or business. Whether it's windows, doors, balcony doors, or sliding windows, we provide personalized solutions that meet the needs of your space.

In our company, we emphasize the quality and durability of our products, using only high-quality materials that guarantee long-term performance and resilience over time.

Customer satisfaction is always our top priority. We offer exceptional customer service, from initial consultation and design to installation and ongoing maintenance.

In our showroom, located at 4 Larisis Street in Trikala, you will find a rich variety of aluminum products and windows.

 

Contact us daily for more information about our products or to place orders.


 

 

You will find us:
Factory: Epistrata Megalochorion in Trikala, Τ. 24310 55333
Showroom: 4 Larisis Street in Trikala, M. 24310 24277